0.0 5+

Color Os 14 theme and launcher

Tạo hình dạng tuyệt vời như chủ đề Android Color Os 14 với hình nền có sẵn
Bright Technologiez
Cập nhật mới đây: 2023-12-03
bt.dot.os.dotos.dotoswalls.theme.wallpapers
Cách chạy Color Os 14 theme and launcher trên PC
Tải file APK

Thông tin phiên bản máy tính Color Os 14 theme and launcher

Color Os 14 theme and launcher là một ứng dụng Cá nhân hóa được phát triển bởi Bright Technologiez. Trên trang này tải xuống Phiên bản máy tính Color Os 14 theme and launcher chạy trên máy tính bằng cách cài đặt trình giả lập Android. Trình giả lập Android là phần mềm mô phỏng hệ thống điện thoại di động Android trên hệ điều hành máy tính, LDPlayer là trình giả lập Android chạy trên máy tính WINDOWS. Bằng cách mô phỏng môi trường hoạt động của điện thoại di động Android 9.0, LDPlayer có các chức năng mà trên điện thoại di động không có ,chẳng hạn như đa cửa sổ, lệnh macro và ghi lại thao tác vv , để có thể chơi mượt mà các game di động trên máy tính. Nó là một trình giả lập Android được thiết kế đặc biệt cho những người đam mê trò chơi.


Tổng quan Color Os 14 theme and launcher

Ứng dụng “Chủ đề cho Color Os 14” này được bổ sung thêm hình nền HD chất lượng tốt nhất của Dot OS và các biểu tượng tùy chỉnh.
Hình nền & chủ đề ứng dụng này cho Xiaomi Color Os 14 có thể được sử dụng làm chủ đề và làm ứng dụng hình nền.
Ứng dụng siêu dễ sử dụng để áp dụng hình nền, chỉ cần tab trên biểu tượng hình nền, chọn cái bạn yêu thích và ở đây bạn đã cài đặt xong (để tải xuống tab hình nền trên nút tải xuống).
Nếu bạn muốn nhiều hơn một chút thì chỉ cần áp dụng hình nền và muốn thưởng thức “hình nền & chủ đề cho Color Os 14”.
Hãy nhấp vào áp dụng.
Cài đặt một trong các launcher (Nếu chưa được cài đặt).
Sau khi cài đặt tab launcher trên nút áp dụng.
Tab vào cài đặt một launcher rồi áp dụng.
Bạn đã sẵn sàng sử dụng “chủ đề và trình khởi chạy Color Os 14” mới.
Danh sách các trình khởi chạy được liên kết ở bên dưới.

=> Trình khởi chạy Adw

=> Trình khởi chạy tiếp theo

=> Trình khởi chạy hành động

=> Trình khởi chạy Nova

=> Trình khởi chạy Holo

=> Đi Trình khởi chạy

=> Trình khởi chạy KK

=> Trình khởi chạy trên máy bay

=> Trình khởi chạy Apex

=> Trình khởi chạy shell Tsf

=> Trình khởi chạy dòng

=> Trình khởi chạy sáng suốt

=> Trình khởi chạy nhỏ

=> Trình khởi chạy không

Chủ đề Color Os 14 này được hỗ trợ bởi tất cả các phiên bản Android và điện thoại Android.

Vui lòng đưa ra bất kỳ đề xuất nào về việc cải thiện ứng dụng này hoặc yêu cầu ứng dụng hình nền có sẵn khác.

Xem thêm

Sử dụng trình giả lập LDPlayer có an toàn không

Xem thêm

Tôi có thể chơi Color Os 14 theme and launcher trên máy tính mà không dùng trình giả lập Android không?

Xem thêm

Chơi phiên bản máy tính Color Os 14 theme and launcher của thiết bị máy tính WINDOWS

Xem thêm

Không thể chạy / bị crash / lỗi đăng nhập / lỗi cài đặt / lỗi mất kết nối khi chạy Color Os 14 theme and launcher?

Xem thêm

Cách tải và chơi Color Os 14 theme and launcher trên PC

Xem thêm
Xuất đề cho bạn
Cày App 24/24 với máy ảo Android chạy trên mây (Cloud)
Tìm hiểu thêm
Tải Ngay
Giới thiệu game
Giới thiệu tính năng
Câu hỏi thường gặp