4.0 500+

Parallel Space&Multi Accounts

Cập nhật mới đây: 2024-02-21
com.parallelspace.multipleaccounts.appclone
Cách chạy Parallel Space&Multi Accounts trên PC
Tải file APK

Thông tin phiên bản máy tính Parallel Space&Multi Accounts

Parallel Space&Multi Accounts là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi . Trên trang này tải xuống Phiên bản máy tính Parallel Space&Multi Accounts chạy trên máy tính bằng cách cài đặt trình giả lập Android. Trình giả lập Android là phần mềm mô phỏng hệ thống điện thoại di động Android trên hệ điều hành máy tính, LDPlayer là trình giả lập Android chạy trên máy tính WINDOWS. Bằng cách mô phỏng môi trường hoạt động của điện thoại di động Android 9.0, LDPlayer có các chức năng mà trên điện thoại di động không có ,chẳng hạn như đa cửa sổ, lệnh macro và ghi lại thao tác vv , để có thể chơi mượt mà các game di động trên máy tính. Nó là một trình giả lập Android được thiết kế đặc biệt cho những người đam mê trò chơi.


Tổng quan Parallel Space&Multi Accounts

ES Parallel Accounts is designed for users to log on multiple accounts, including social media, instant message platforms and games at the same time on one device. It would also protect app-using privacy and keep them secure in the device.

ES Parallel Accounts allows users to sign into duel identities on the same device, so that users could easily balance between life and work. By simply tapping on button, it could switch from one account to another one. If you want to keep your work and life separate, ES Parallel Accounts is your best choice. Get Parallel Accounts immediately to manage multiple accounts, protect privacy, and customize your own space.

☆ Sign in 2 accounts of one app on the same device
☆ Easily switch accounts through the app
☆ Independent app-install system
☆ Install apps inside our app and keep them secure and private

*Shadow app feature: Sign in 2 accounts of one app on the same device
Shadow app feature is an app Clone function. It helps users to log in to multiple accounts of the same app, and it will easily balance between users' life and work. Data from both accounts won't interfere with each other. No matter online games or SNS, ES Parallel Accounts provide you the double experience at once.

* Insulated zone feature: Install apps inside our app and keep them secure and private
It protects user privacy by making apps invisible on device with the Insulated zone feature. It makes apps invisible on device through this feature.
It hides users' secret apps without worrying about other people peeking by keeping apps only in secret space.

Come and experience ES Parallel Accounts! Don’t forget to give us a 5-Star rating if you like us!

If you have any problem or you just want to chat with our developers, you could join our Whatsapp group: https://chat.whatsapp.com/KjLP7B6UGs7LeNg0mVHawa

Xem thêm

Sử dụng trình giả lập LDPlayer có an toàn không

Xem thêm

Tôi có thể chơi Parallel Space&Multi Accounts trên máy tính mà không dùng trình giả lập Android không?

Xem thêm

Chơi phiên bản máy tính Parallel Space&Multi Accounts của thiết bị máy tính WINDOWS

Xem thêm

Không thể chạy / bị crash / lỗi đăng nhập / lỗi cài đặt / lỗi mất kết nối khi chạy Parallel Space&Multi Accounts?

Xem thêm

Cách tải và chơi Parallel Space&Multi Accounts trên PC

Xem thêm
Xuất đề cho bạn
Cày App 24/24 với máy ảo Android chạy trên mây (Cloud)
Tìm hiểu thêm
Tải Ngay
Giới thiệu game
Giới thiệu tính năng
Câu hỏi thường gặp