Thần Long Mobile: Hướng Dẫn Bản Đồ Luyện Cấp Hiệu Quả

2023-11-19

Tiếp tục trở lại đợt Test lần 2 của tựa game đình đám “Thần Long Mobile” vào ngày 18/11/2023, rất nhiều game thủ đã háo hức trải nghiệm lại những hồi ức xưa cũ của Thiên Long Bát Bộ PC. Và để game thủ có những phút trải nghiệm tốt hơn, trong bài viết này admin sẽ “Hướng Dẫn Bản Đồ Luyện Cấp Hiệu Quả” cho mọi người.

 

Thần Long Mobile Tải Thần Long Mobile Trên PC

 

1, Cấp 1 - 10

Bãi Train: Vô Lượng Sơn

Cách Di Chuyển: Đại Lý → Vô Lượng Sơn

 

2, Cấp 10 - 25

Bãi Train: Đôn Hoàng

Cách Di Chuyển:

Lạc Dương → Đôn Hoàng

Đại Lý → Kiếm Các → Đôn Hoàng.

 

3, Cấp 25 - 50

Bãi Train: Ma Nhai Động và Yến Vương Cổ Mộ

Cách Di Chuyển:

Ma Nhai Động: Lạc Dương → Nhạn Nam → Ma Nhai Động.

Yến Vương Cổ Mộ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Nhạn Bắc → Yến Vương Cổ Mộ.

 

Thần Long Mobile Tải Thần Long Mobile Trên PC

 

4, Cấp 50 - 90

Bãi Train: Tầng Hoàng Địa Cung 1 2 3

Cách Di Chuyển:

Đại Lý → Kiếm Các → Tầng Hoàng Địa Cung.

Lạc Dương → Đôn Hoàng → Kiếm Các → Tầng Hoàng Địa Cung.

 

5, Cấp 90 - 119

Bãi Train: Hỏa Diệm Sơn, Đại Uyển, Hạn Huyết Lĩnh, Cao Xương, Cao Xương Mê Cung, Tháp Lý Mộc, Tháp Lý Mộc Mã Can, Tuyết Lang Hồ.

Cách Di Chuyển:

Hỏa Diệm Sơn: Đại Lý → Kiếm Các → Đôn Hoàng → Hỏa Diệm Sơn, Lạc Dương → Đôn Hoàng → Hỏa Diệm Sơn.

Đại Uyển: Lâu Lan → Đại Uyển.

Hạn Huyết Lĩnh: Lâu Lan → Đại Uyển → Hạn Huyết Lĩnh.

Cao Xương: Lâu Lan → Cao Xương.

Cao Xương Mê Cung: Lâu Lan → Cao Xương → Cao Xương Mê Cung.

Tháp Lý Mộc Mã Can: Lâu Lan → Tháp Lý Mộc → Tháp Lý Mộc Mã Can.

Tuyết Lang Hồ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Thảo Nguyên → Trường Bạch Sơn → Tuyết Lang Hồ.

 

Kết Lại

Trên đây là “Hướng Dẫn Bản Đồ Luyện Cấp Hiệu Quả” tựa game “Thần Long Mobile”. Hi vọng có thể giúp ích anh em trong quá trình chơi game.

Các game thủ vui lòng tải game “Thần Long Mobile” và chơi game bằng trình giả lập LDPlayer trên PC để có trải nghiệm tốt hơn so với trên điện thoại.

 

Tải Thần Long Mobile Trên PC