Macro có thể kích hoạt nhiều sự kiện nhấp chuột với một lần nhấp. Nó có thể được sử dụng để thiết lập các chức năng như tổ hợp một phím, lời nói một phím, v.v. Nó rất hữu ích trong một số lần nhấp yêu cầu nhấp nhiều lần hoặc logic cố định. Bài viết này sẽ cho bạn biết cách thiết lập lệnh macro, cú pháp cụ thể và cách sử dụng lệnh macro và mã của một số lệnh macro phổ biến.

 

1. Cách đặt macro
Bước 1: Cài đặt trình giả lập LDPlayer về PC

Bước 2: Cài đặt game về LDPlayer, sau đó khởi động game

Bước 3: Click dạng icon Bàn phím (Điều khiển bằng bàn phím) trên cùng bên phải trình giả lập, tìm nút để viết macro và kéo nút vào giao diện trò chơi (vị trí của nút là tùy ý)

Bước 4: Nhấp vào dạng icon biên dịch ở góc dưới bên phải của nút, nhấp vào Lưu sau khi viết lệnh xong (để biết chi tiết, vui lòng tham khảo phần 2 và phần 3 sau đây, hoặc click "Trợ giúp" để được hỗ trợ), đặt nút kích hoạt lệnh macro và nhấp vào nút Lưu dưới cùng cửa sổ.

Lưu ý: Ở góc dưới bên trái của hộp viết, bạn có thể xem tọa độ cụ thể của chuột hiện tại trong LDPlayer.

 

2. Cú pháp cụ thể & Cách sử dụng lệnh macro

1) Hướng dẫn - Size

Tên lệnh: độ phân giải cơ sở size

Định dạng: size x1 y1

Ví dụ: size 1280 720

Cách sử dụng: độ phân giải của cửa sổ trình giả lập hiện tại, cửa sổ thu phóng vẫn có thể được kích hoạt, lệnh kích thước phải được thêm vào trước lệnh macro cần sử dụng tọa độ trình giả lập và nó sẽ không hợp lệ sau khi độ phân giải trình giả lập được thay đổi, nó cần phải được cấu hình lại hoặc thay đổi trở lại độ phân giải ban đầu.

 

2) Hướng dẫn - Touch

Tên lệnh: touch ấn

Định dạng: touch x1 y1 time(ms)

Ví dụ: touch 200 200 1000

Cách sử dụng: Nhấp vào vị trí được chỉ định trên cửa sổ trình giả lập

 

Tên lệnh: touch trượt

Định dạng: touch x1 y1 x2 y2 time(ms)

Ví dụ: touch 100 200 200 200 1000

Cách sử dụng: mô phỏng thao tác trượt của chuột, trượt từ điểm A đến điểm B, bạn cũng có thể cài đặt thời gian trượt cần thiết

 

3) Hướng dẫn - Wait

Tên lệnh: wait chờ đợi

Định dạng: wait time (ms)

Ví dụ: touch 500 500

wait 1000

key  A

Cách sử dụng: Nó có thể được sử dụng với các lệnh nhấp chuột như chạm và phím để chờ độ trễ, đơn vị là mili giây

 

4)  Hướng dẫn - Press

Tên lệnh: nhấn và giữ

Định dạng: nhấn x1 y1 x2 y2 thời gian (mili giây)

Ví dụ: nhấn 200 200 200 300 5000

   giải phóng

Cách sử dụng: Nhấn và giữ vị trí tọa độ, thời gian nhấn lâu của mỗi tọa độ được xác định theo thời gian đã đặt, chẳng hạn như ví dụ, mỗi tọa độ nhấn lâu trong 2500ms, lệnh nhấn giữ lâu cần được kết hợp với lệnh nhả

 

Lệnh nhấn-n (n = 1 2 3 4 5 ....)

Tên lệnh: nhấn nhấn-n sự kiện cùng một lúc

Định dạng: nhấn-n x1 y1

Ví dụ: nhấn-1 200 200

   nhấn-2 200 300

Cách sử dụng: Bạn có thể nhấp vào nhiều vị trí tọa độ cùng lúc và có thể nhả nút khi nhả nút mà không cần lệnh nhả

 

5) Hướng dẫn - Key

Tên lệnh: nút ánh xạ kích hoạt phím

Nút phím cú pháp

Ví dụ: phím A

Cách sử dụng: Các nút đặt trước được thiết lập trước có thể được kích hoạt bằng lệnh phím, nghĩa là, các tổ hợp phím một phím có thể được thực hiện bằng lệnh phím.

 

6) Hướng dẫn - Text

Tên lệnh: nội dung nhập văn bản

Cú pháp: nội dung văn bản

Ví dụ: key enter

text LDPlayer

Cách sử dụng: Sử dụng lệnh phím để kích hoạt nút enter để mở cửa sổ nhập văn bản, sau đó lệnh văn bản có thể sao chép nội dung văn bản đã đặt trong trường nhập

 

7) Hướng dẫn - Ondown, onup

Tên lệnh: ondown press

     Lên trên Onup

Cú pháp: ondown

Onup

Ví dụ: ondown

   chạm 100 100

Cú pháp: Onup

      touch 200 100

Cách sử dụng: bật tắt kích hoạt khi nhấn nút, bật lên kích hoạt khi thả nút

 

8) Hướng dẫn -  Vòng lặp

Tên lệnh: vòng lặp

Cú pháp: loop

Ví dụ: vòng lặp

 touch 100 100

Cách sử dụng: Nhấn và giữ nút macro để bắt đầu vòng lặp, thả nút để dừng vòng lặp, nếu bạn cần giữ hoạt động vòng lặp, bạn có thể sử dụng chuột để nhấp vào các ứng dụng khác trên máy tính để thực hiện chức năng này.

 

9) Hướng dẫn - Di chuyển chuột

Tên lệnh: chuyển chuột ẩn chuột

Cú pháp: switch-mouse

Ví dụ: chuyển-chuột

Cách sử dụng: Dùng để điều khiển góc nhìn sau khi ẩn chuột, cần dùng nút nhìn phía trước mới phát huy tác dụng

 

10)  Hướng dẫn - Type = khóa chuột

Tên lệnh: type = mouse-lock khóa chuột trong cửa sổ giả lập

Cú pháp: type = mouse-lock

Ví dụ: type = mouse-lock

Sử dụng: Dùng để cố định chuột trong cửa sổ giả lập để ngăn chuột di chuyển ra ngoài trình giả lập. Có thể dùng trong game Moba để ngăn chuột biến mất khi quan sát trường nhìn

 

11) Hướng dẫn - type = cance

Tên lệnh: type = cance hủy thi triển kỹ năng

Cú pháp: type = cance

Ví dụ: type = cance

Lưu ý: Nhấn phím macro trong khi giữ phím kỹ năng để hủy bỏ cast

 

3. Mã lệnh macro phổ biến & hay dùng

1. Nhấn phím 1 (có thể đặt tùy ý) để kích hoạt sự kiện nhấp chuột của ba điểm (tọa độ vị trí của ba điểm là 800 600, 900 600, 1000 600)

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

2. trượt

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

3. Khi nhấn nút 1, sự kiện nhấp của điểm (800 600) được kích hoạt và khi nút 1 được thả, sự kiện nhấp của điểm (900 600) được kích hoạt

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

4. Lệnh lặp, sau khi nhấn nút, thực hiện sự kiện nhấp vào vòng lặp

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

5. Nhấn lưu

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

6. Lệnh KEY: dùng phím đã được thiết lập. Điều này giúp bạn dễ dàng đạt được kỹ năng combo. Nhấn phím 1 để tung các kỹ năng E và R liên tục, hướng di chuyển của các kỹ năng sẽ di chuyển theo chuột.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

7. Hình ảnh dưới đây cho thấy liên quân đặt nút G làm "yêu cầu hỗ trợ" một cú nhấp chuột.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

8. TEXT command: chức năng ấn một lần để nói của liên quân. Trước tiên, hãy sử dụng lệnh KEY để kích hoạt phím ENTER để mở cửa sổ nhập văn bản và lệnh văn bản sẽ dán văn bản được thiết lập trước vào đó.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

9.switch-mouse command: hiển thị và giấu chuột trong trò chơi kiểu game free fire hoặc pubg vv. Cần đặt tâm trước.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

10. Đối với game 3D , nhấn và giữ nút bên phải để kéo góc nhìn, thả chuột phải để hiển thị, như hình sau:

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

size 1920 1080

ondown

switch-mouse

onup

switch-mouse

 

11.type = mouse-lock command: dùng để khóa chuột, chuột sẽ không di chuyển ra khỏi phạm vi giả lập.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)